Disclaimer - Obecné zásady a podmínky použití

Poskytování obecných údajů a informací

Snažíme se zajistit přesnost informací a údajů na našich webových stránkách. Nezaručujeme ani neodpovídáme za aktuálnost, přesnost nebo úplnost poskytovaných informací a údajů vyjma údajů publikovaných dle zákonných požadavků. To platí také pro všechny webové stránky, na které odkazují naše hypertextové odkazy - neodpovídáme za obsah webových stránek přístupných pomocí těchto hypertextových odkazů. Vyhrazujeme si právo na změny a doplnění poskytnutých informací a dat bez předchozího upozornění.

Informace na webových stránkách obsahují výhledová prohlášení. Tato prohlášení odrážejí názory, očekávání a předpoklady vedení, když jsou učiněna, a jsou založena na informacích, které má management k dispozici, když jsou učiněny. Výhledová prohlášení se nepovažují za příslib uskutečnění budoucích výsledků a vývoje a zahrnují známá a neznámá rizika a nejistoty. Skutečné výsledky a vývoj se tedy mohou významně lišit od očekávání a předpokladů v nich vyjádřených v důsledku různých faktorů. Tyto faktory zahrnují především změny v obecném ekonomickém a konkurenčním prostředí. Kromě toho vývoj na finančních trzích a výkyvy směnných kurzů měn, změny vnitrostátních a mezinárodních zákonů a předpisů, zejména s ohledem na daňové předpisy, a další faktory mohou ovlivnit budoucí výsledky a vývoj společnosti. My ani žádný z našich přidružených subjektů nepřebírá žádné povinnosti aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení obsažená v tomto oznámení.

Údaje o trhu

Neodpovídáme za žádnou přímou ani nepřímou újmu, včetně ušlého zisku, vzniklou v důsledku použití informací nebo údajů uvedených na této webové stránce.

Odpovědnost

Pokud není uvedeno jinak, vlastníme práva na obrázky. Kopírování a neoprávněné použití - komerční i nekomerční - bez předchozího souhlasu vlastníka je zakázáno.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Imprint

Upozornění

Ochrana dat

Zjistěte více o ochraně dat

Cookies

Všechny cookies a pixely