Prevence závažných havárií

Velké havárie představují značné nebezpečí pro osoby i životní prostředí. Použití velkého množství nebezpečných chemických látek je však v některých průmyslových odvětvích, která jsou nezbytná pro moderní průmyslovou společnost, nevyhnutelné. Aby se minimalizovala související rizika, naše společnost přijala opatření k předcházení závažným haváriím a k zajištění odpovídající připravenosti a reakce v případě, že k těmto nehodám dojde.

Vedení naší společnosti také uplatňuje, udržuje a neustále zlepšuje systém prevence závažných havárií, který je definovaný ve schválených bezpečnostních zprávách všech provozovaných podzemních zásobníků plynu.  

Dokument upravující politiku závažných havárií naleznete níže.