Provozní informace

Na základě pravidel daných Energetickým zákonem a Vyhláškou o pravidlech trhu s plynem zveřejňujeme následující provozní informace o našich podzemních zásobnících plynu:

Skladovací kapacita

Informace o dostupné skladovací kapacitě

Denně publikované informace

Informace o virtuálním zásobníku plynu

Odstávky a údržba

Vyhlášení plánovaných odstávek

Rozvoj

Informace o nových dokončených a plánovaných skladovacích kapacitách