Rozvoj skladovacích kapacit

V souladu s Energetickým zákonem a Pravidly trhu s plynem zveřejňujeme informace o realizovaných a plánovaných úpravách skladovací kapacity.

Údaje týkající se plánovaných změn jsou pouze indikativní a budou postupně upřesňovány. Údaje jsou v objemových jednotkách (metry kubické) - odpovídající energetické hodnoty jsou každý skladovací rok jiné:

Platnost

3 roky zpět

2024

2025 a dále

Provozní objem [mil. m3]

0

0

0

Max. těžební výkony [GWh/den]

0

0

0

Max. vtláčecí výkony [GWh/den]

0

0

0

Údaje jsou pravidelně aktualizovány.