Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Ochrana zdraví, požární ochrana a bezpečnosti práce je pro nás jednou z nejvyšších priorit

Politika BOZP

Naším cílem je, aby každý zaměstnanec odcházel domů stejně zdravý, jaký byl při příchodu do práce. Přitom se zaměstnanci našich partnerských společností zacházíme stejně jako s vlastními kolegy.

Při stanovení cílů v oblasti bezpečnosti práce je důležité, abychom naše hodnoty a principy jasně demonstrovali a všichni se tak společně stali příklady nejlepší praxe a bezpečného chování. Chyby jsou chápány jako příležitosti, ze kterých se musíme poučit. Je odpovědností nás všech, manažerů i běžných zaměstnanců, dokázat uvést v život vysokou kulturu bezpečnosti práce a neustále pracovat na jejím rozvoji.

Seznamte se s našimi obchodními podmínkami pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), ochrany životního prostředí (OŽP) a požární ochrany v pravé části této stránky.


Příručka pro dodavatele

Chceme chránit životní prostředí před škodami, kterým lze předejít. Jsme přesvědčeni, že všem nehodám se dá předejít. Bezpečnost práce, ochrana životního prostředí a ochrana zdraví mají pro nás nejvyšší prioritu. To se týká nejen našich zaměstnanců, ale i všech smluvních dodavatelů, kteří pro nás pracují.

Ve snaze naplnit tyto cíle zavádíme v úzké spolupráci s vámi a vašimi společnostmi – tedy našimi dodavateli řadu opatření. Připravili jsme příručku, kde se můžete s našimi standardy ve stručnosti seznámit.

Pomozte nám prosím těchto cílů dosáhnout v roli našich obchodních partnerů. Je to ostatně v zájmu nejen nás, ale zcela nepochybně i našich dodavatelů.

Máte-li jakékoli dotazy nebo náměty ke zlepšení, budeme rádi, když se na nás obrátíte. Bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí je pro naši společnost prioritou číslo jedna.

Příručku pro dodavatele najdete ke stažení v pravé části stránky.