Grantový program

Grantový program na podporu rozvoje regionů a obcí, kde působíme. Cílem našeho grantového programu je podporovat rozvoj regionů a obcí v místech působení společnosti. Regionálně orientovanou pomocí chce společnost přispívat k růstu občanské společnosti a k vytváření dobrých sousedských vztahů. Společnost se tímto krokem přihlásila k plnění konceptu společenské odpovědnosti.

V roce 2023 jsme přijali celkem 39 žádostí o finanční příspěvek, z nichž bylo vybráno 21 projektů, jimž byla přidělena finanční podpora v celkové výši 3 035 000,- Kč.

V rámci grantového programu plánujeme v roce 2024 rozdělit částku o celkové výši až 3 miliony Kč. Nejvyšší příspěvek, který může obdržet jeden žadatel v jednom kole, je 250 tisíc Kč, nejnižší 10 tisíc Kč. Finanční podporu mohou získat projekty z jakékoli oblasti. Při hodnocení jsou však upřednostňovány ty projekty, které se přímo zaměřují na rozvoj oblastí v okolí provozů naší společnosti. Prioritně jsou podporovány aktivity orientované na mladé lidi a rodiny s dětmi.

Udělené granty v letech 2008 - 2023

Rok

Počet přijatých žádostí

Počet udělených žádostí

Částka v Kč

2008

50

20

5.075.000,-

2009

76

28

6.020.000,-

2010

72

32

6.820.000,-

2011

84

27

4.930.000,-

2012

73

25

4.881.000,-

2013

71

21

4.900.000,-

2014

54

20

2.976.000,-

2015

42

21

2.995.000,-

2016

55

26

2.825.400,-

2017

50

27

2.998.840,-

2018

40

26

2.972.200,-

2019

54

22

2.980.000,-

2020

47

20

3.000.000,-

2021

29

18

2.599.000,-

2022

29

17

2.485.000,-

2023

39

21

3.035.000,-

Podmínky získání grantu

Žádosti o grant se vyhodnocují pravidelně v rámci jednotlivých kol do vyčerpání plánované částky. Každý projekt je posuzován podle stanovených kritérií.

Kritéria posuzování žádostí

1. Lokality

Při schvalování žádosti se posuzuje lokalizace projektu, tedy kde bude projekt realizován. Chceme svým grantovým programem pomáhat zejména těm katastrům, které se nacházejí v sousedství či přilehlém okolí jejích provozů. Sem patří zejména obce:

PZP Dolní Dunajovice:

Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Horní Věstonice a Perná

PZP Tvrdonice:

Tvrdonice, Hrušky, Kostice a Týnec na Moravě

PZP Lobodice:

Lobodice, Troubky, Tovačov, Polkovice

PZP Štramberk:

Štramberk, Kopřivnice, Ženklava, Nový Jičín, Rybí a Závišice

PZP Třanovice:

Třanovice, Český Těšín, Dolní Domaslavice, Soběšovice, Těrlicko, Horní Tošanovice

PZP Háje:

Háje, Příbram, Milín a Lešetice

2. Míra vlivu na okolí

Máme zájem na tom, aby finanční prostředky udělené v rámci grantů byly co nejefektivněji využívány a přinášely prospěch co největšímu počtu lidí. V rámci tohoto kritéria tedy komise posuzuje, kolik lidí bude mít z projektu přímý užitek.

3. Přínosy grantu

Čím více je hmatatelný přínos projektu pro veřejnost, tím více bodů žádost získá. Upřednostňujeme projekty s konkrétním dopadem oproti studiím, jejichž dopad je spíše abstraktní.

Příklad:
Projekt na výstavbu dětského hřiště v obci má v rámci tohoto kritéria větší šanci na úspěch než projekt na provedení studie, zda by si obyvatelé přáli nové hřiště.

4. Aktivita žadatele

Při posuzování žádosti budou zvýhodněni žadatelé, kteří jsou ochotni se spolupodílet na projektu. Nejde však pouze o finanční spoluúčast. Zájmem naší společnosti je, aby se občané sami aktivně zapojili do realizace projektů.

Průběh grantového řízení

1. Vyhlášení grantu

Součástí vyhlášení grantu jsou podmínky jeho získání, kritéria a pravidla hodnocení, časový harmonogram a celková částka, která se bude přidělovat. Vyhlášení grantu je plně v kompetenci naší společnosti, která také určuje všechna kritéria jeho získání. Grant se vyhlašuje prostřednictvím těchto webových stránek, případně přímým oslovením obcí.

Grantový program pro rok 2024 byl vyhlášen. Své žádosti zasílejte elektronicky na e-mail Janě Ryšavé do 31. 3. 2024.

2. Vyhodnocení grantu

Projekt hodnotí podle předem známých kritérií grantová komise, kterou tvoří jednatel společnosti, zástupce místního provozu naší společnosti, a zástupci oddělení Komunikace a Company Office & Services.

3. Oznámení výsledků grantového programu

Po vyhodnocení žádostí budou všichni žadatelé písemnou popř. elektronickou formou vyrozumněni o schválení či zamítnutí grantu.

4. Vyúčtování grantu

Po dokončení projektu následuje jeho vyúčtování a kontrola, závěrečná zpráva a vyúčtování peněžních prostředků ke stažení zde.

Žádost o grant

Grantový program pro rok 2024 byl vyhlášen. Své žádosti zasílejte elektronicky na mail do 31. 3. 2024.

Žádost o příspěvek z grantového programu