Přehled výběrových řízení

Přehled předpokládaných výběrových řízení pro 1. pololetí 2024 - podzemní zásobníky plynu (dále jen "PZP") Gas Storage CZ, s.r.o. připravujeme a bude doplněn do konce ledna 2024.

Název

Lokalita

Předpokládaný měsíc vypsání VŘ

Odpovědná osoba - kontakt

Rekonstrukce rozvodů a ústředen EPS

PZP Tvrdonice

IX. 24

sarka.pislova@rwe.com

Zapojení sondy HR 2

PZP Tvrdonice

IX. 24

lenka.werberova@rwe.com

Rekonstrukce vrátnice PZP

PZP Tvrdonice

VI. 24

sarka.pislova@rwe.com

Nádrž se separátorem

PZP Tvrdonice

VII. 24

lenka.werberova@rwe.com

Betonové plochy pro chladiče

PZP Tvrdonice

V. 24

sarka.pislova@rwe.com

Oplocenky

PZP Tvrdonice

VI. 24

sarka.pislova@rwe.com

Studie SHZ

PZP Tvrdonice

VI. 24

sarka.pislova@rwe.com

Poskytování úklidových prací

PZP Dolní Dunajovice

X. 24

sarka.pislova@rwe.com

Drobné stavební práce

PZP Dolní Dunajovice

X. 24

sarka.pislova@rwe.com

Rekonstrukce EZS na základě projektu SKS Blansko

PZP Dolní Dunajovice

IV. 24

sarka.pislova@rwe.com

Oprava podlahy v hale kompresorovny

PZP Štramberk

VI. 24

sarka.pislova@rwe.com

Oprava mostu

PZP Štramberk

IV. 24

sarka.pislova@rwe.com

Oprava betonových patek a základů na sondách / I. etapa

PZP Štramberk

V. 24

sarka.pislova@rwe.com

Oprava sociálního zařízení v 1. NP velín

PZP Štramberk

VIII. 24

sarka.pislova@rwe.com

Nákup etanolu

všechny PZP

IX. 24

lenka.werberova@rwe.com

Drobné stavební práce

PZP Třanovice

X. 24

sarka.pislova@rwe.com

Revize elektro

všechny PZP

X. 24

lenka.werberova@rwe.com