Řád provozovatele

  • Řád provozovatele zásobníku plynu společnosti Gas Storage CZ byl poprvé zveřejněn 1. ledna 2005.

  • Řád provozovatele prošel několika rozsáhlými úpravami, které reflektovaly především změny příslušné legislativy, připomínky zákazníků, zkušenosti z provozu i vývoj trhu se skladovacími kapacitou.

  • Znění Řádu je plně v souladu s Guidelines for Good TPA Practice for Storage System Operators (vydaného European Regulators’ Group for Electricity and Gas, verze z 23.3.2005).

  • Aktuální znění Řádu provozovatele, schválené rozhodnutím Energetického Regulačního Úřadu, je platné od 5. dubna 2024.

Ceník

  • Ceny za uskladňování (skladovací kapacity s vtláčecími a těžebními výkony) vznikají na základě aukce

  • Ceny za dodatečné produkty nebyly zvýšeny od roku 2017