Řád provozovatele a ceník

Náš řád provozovatele zásobníku plynu společnosti ("Řád") byl poprvé zveřejněn k 1.1.2005. Od tohoto roku bylo provedeno několik rozsáhlých úprav Řádu, které reflektovaly především změny příslušné legislativy, připomínky uživatelů skladovací kapacity, zkušenosti z provozu i vývoj trhu se skladovacími kapacitami.

Aktuální znění Řádu provozovatele, schválené rozhodnutím ERÚ, je platné od 5. 4. 2024. Jeho znění včetně jeho příloh naleznete zde.

Úroková sazba pro složené finanční jistoty je v současnosti 0,10 % p.a.

Ceník poskytovaných služeb naleznete zde.

Vzorové texty smluv a prohlášení uvedených v Řádu a jeho přílohách naleznete ve verzi umožňující vyplnění ve vzorových dokumentech.

Znění Řádu je plně v souladu s Guidelines for Good TPA Practice for Storage System Operators (vydaného European Regulators’ Group for Electricity and Gas, verze z 23.3.2005).