Denně publikované informace

Celkové výkony

Technicky dostupné těžební a vtláčecí výkony dle celkového stavu zásob ve virtuálním zásobníku

Celkové smluvní pevné výkony

Velikost celkových smluvně sjednaných pevných výkonů

Denní stav zásob

Aktuální stav zásob našeho virtuálního zásobníku plynu

Dostupný přerušitelný výkon

Očekávaný dostupný přerušitelný výkon na násl. PD

Přerušený přerušitelný výkon

Velikost přerušeného přerušitelného výkonu a cena

Přerušené pevné výkony

Výše přerušené pevné těžební nebo vtláčecí kapacity

Historické denní nominace na vtláčení a těžbu

Celkové nominace našich zákazníků na vtláčení a těžbu

Souhrnná nominace

Součet všech nominací našich zákazníků