Ochrana osobních údajů

Přístup společnosti Gas Storage CZ k ochraně osobních údajů

Děkujeme za váš zájem o naši společnost. Respektujeme vaše soukromí a snažíme se jej chránit pomocí postupů ochrany osobních údajů popsaných v těchto pravidlech. Za tímto účelem jsme přijali technická i organizační opatření, která zajistí dodržování příslušných zákonů. Dále v textu se dozvíte, jaké údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

Za obsah těchto webových stránek je odpovědný:

V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů Gas Storage CZ se obraťte na pracovníka pro ochranu osobních údajů na adrese: gs.gdpr@rwe.com.

Osobní údaje

Vy rozhodnete o tom, zda nám své osobní údaje sdělíte, či nikoliv, například v rámci registrace, žádosti o kontaktování nebo v podobných případech. Obecně platí, že vaše osobní údaje použijeme k odpovědi na váš dotaz, zpracování vaší objednávky nebo poskytnutí přístupu ke konkrétním informacím nebo nabídkám. 

Obecné informace

Pokud navštívíte naše webové stránky nebo si z nich stáhnete soubor, informace o této události se uloží do log souboru na našem webovém serveru. Pomocí tohoto údaje vás nelze osobně identifikovat, kromě údaje o IP adrese. Proto nejsme schopni vysledovat, který uživatel si zobrazil konkrétní informace. To znamená, že když uživatel navštíví naše webové stránky, váš prohlížeč nám předá údaje o této události, které se automaticky shromažďují a ukládají.

Tyto informace zahrnují:

  • název domény webových stránek, ze kterých jste naše stránky navštívili,

  • konkrétní stránky, které jste na našich webových stránkách navštívili,

  • názvy stažených souborů,

  • datum a čas stažení,

  • název poskytovatele internetové služby,

  • verze operačního systému a prohlížeče ve vašem počítači (je-li relevantní),

  • název hostitele u počítače, ze kterého jste naše stránky navštívili (IP adresa),

  • jazyková nastavení.

Tyto údaje se shromažďují pro bezpečnostní a statistické účely a k optimalizaci kvality našich webových stránek. Tyto údaje nejsou přiřazeny ke konkrétním osobám a nejsou sloučeny s dalšími zdroji dat. Tyto údaje se uchovávají po dobu 6 měsíců a poté jsou smazány. Vaše údaje neposkytujeme třetím stranám. Pouze na základě příkazu příslušných státních orgánů jsme v individuálních případech povinni osobní údaje zveřejnit, pokud je to nutné k odvrácení hrozby, trestnímu stíhání nebo k jiným zákonem stanoveným účelům.

IP adresy

Když používáte naše webové stránky, záměrně nezaznamenáváme IP adresy do logů v podobě obyčejného textu. Vaše IP adresa bude před uložením do našeho log souboru na webovém serveru postupem splňujícím požadavky na ochranu osobních údajů. Pseudonymizované IP adresy používáme například k rozpoznávání a zastavování útoků nebo ke zpracovávání webových statistik.

Webová analýza a optimalizace webu pomocí cookies a sledovacích miniaturních obrázků (tracking pixel).

Na našich webových stránkách používáme cookies a technologie sledování návštěvnosti. Tyto prvky slouží k optimalizaci našich webových stránek, zlepšování služeb a marketingu našich produktů. Níže uvádíme námi používané technologie a jejich funkce.

Kdykoliv navštívíte některou z našich webových stránek, umístíme do vašeho počítače informaci v podobně cookies, díky kterým vás při příští návštěvě našich stránek okamžitě poznáme. Cookie je textový soubor uložený v internetovém prohlížeči počítače uživatele. Kdykoliv uživatel navštíví webovou stránku, soubor cookie se může uložit do jeho operačního systému. Tento soubor obsahuje jedinečnou řadu znaků, která umožňuje identifikovat konkrétní prohlížeč při příští návštěvě webových stránek.

Použití cookies vám umožní neomezeně využívat naše webové stránky. Díky nim jsou vaše návštěvy našich stránek co nejpohodlnější. Cookies nám například umožňují přizpůsobit webové stránky vašim osobním preferencím nebo uložit vaše uživatelské jméno, které tak nemusíte opakovaně zadávat při každé návštěvě stránek.

Na našich webových stránkách také používáme miniaturní sledovací obrázky. Tyto malé grafické prvky (tracking pixel) umístěné na webových stránkách nám umožňují zaznamenávat údaje o přihlášení a analyzovat je. Kdykoliv uživatel navštíví webové stránky, tyto miniaturní sledovací obrázky zapisují informace do cookies v prohlížeči uživatele. Díky těmto miniaturním obrázkům vám můžeme nabízet informace a obsah relevantní pro vaši osobu.

Na našich webových stránkách si můžete zobrazit a editovat nastavení cookies a miniaturních obrázků zde. Nezapomínejte však, že některé technicky nezbytné cookies a miniaturní obrázky musí být použity, abychom zajistili funkčnost našich webových stránek.

K zavedení a používání cookies také využíváme sjednané zpracovatele údajů v souladu s článkem 4, odst. 8 nařízení GDPR. Zpracovatelům údajů také můžeme poskytnout přístup k vašim osobním údajům shromažďovaným a zpracovávaným pomocí cookies a miniaturních obrázků. Podrobný přehled těchto údajů naleznete zde.

Přehled cookies a miniaturních obrázků používaných na našich webových stránkách, údaje zpracovávané u každého případu a příslušná práva příjemce údajů naleznete zde.

Používáme cookies a miniaturní obrázky následujících kategorií:

Nezbytné cookies a miniaturní obrázky

Nezbytné cookies zajišťují technicky bezproblémové fungování našich webových stránek. Zajišťují stabilitu webových stránek, usnadňují bezpečné přihlašování a ukládají aktuální stav vaší objednávky, vaše přihlašovací údaje a stav nákupního košíku. Námi používané nezbytné cookies si můžete prohlédnout v kompletním seznamu cookies a miniaturních obrázků.

Údaje, které o vás tímto způsobem shromažďujeme, jsou pomocí technických opatření anonymizována a nelze je tak zpětně přiřadit k vaší osobě. Tyto údaje nejsou ukládány spolu s jinými osobními údaji, které o vás shromažďujeme. Při návštěvě některé z našich webových stránek vás prostřednictvím banneru se zprávou budeme informovat o použití souborů cookie a odkážeme vás na tyto informace o ochraně osobních údajů. V této souvislosti také odkazujeme na postup pro nastavení vašeho prohlížeče, který můžete použít k deaktivaci cookies.

Zpracování výše uvedených údajů je nezbytné k zabezpečení legitimních zájmů naší společnosti v souladu s článkem 6, odst. 1 nařízení GDPR, a je ospravedlněno vyvážením příslušných zájmů ve prospěch naší společnosti. Pokud by tyto údaje nebyly využity, některé funkce našich internetových stránek by nebyly dostupné. Tyto funkce totiž vyžadují, aby byl prohlížeč po přechodu na jiné stránky stále rozpoznatelný. Máme rovněž legitimní zájem zpracovávat vaše výše uvedené osobní údaje, konkrétně sdělovat relevantní informace o našich záměrech a obchodních aktivitách provozováním vlastních webových stránek v souladu s jejich zamýšlenou funkcí. Váš oprávněný zájem, aby výše uvedené údaje nebyly za tímto účelem využity, nepřevažuje nad naším legitimním zájmem – naše společnost tyto údaje využívá přiměřeným způsobem v souladu se stanoveným účelem a vy máte rovněž zájem navštěvovat naše webové stránky zákaznicky přívětivým způsobem.

Máte právo kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním vašich údajů, ke kterému došlo v důsledku vyvážení zájmů, pokud je váš nesouhlas vyplývající z konkrétní situace odůvodněný. V této souvislosti odkazujeme na odstavec „Nesouhlas“.

Analytické cookies

Cookies na našich webových stránkách využíváme také k analýze chování návštěvníků při prohlížení našich stránek. Analytické cookies nám pomáhají analyzovat webové stránky a měřit a zlepšovat tak jejich funkčnost. V této souvislosti využíváme cookies za účelem „měření dosahu“. Tyto cookies využíváme k vytváření statistických profilů, které nelze vysledovat zpět k jednotlivým uživatelům, pouze ke skupinám uživatelů. Používáme je k analýze chování návštěvníků, klikání a demografických charakteristik uživatelů webových stránek. Seznam cookies a miniaturních obrázků, který si lze zobrazit zde, informuje o námi používaných analytických cookies; rovněž si v něm můžete deaktivovat všechny nebo jen některé cookies a miniaturní obrázky používané při návštěvě našich webových stránek. Údaje, které o vaší osobě takto shromažďujeme, jsou technickými opatřeními pseudonymizovány, takže je nemožné je zpětně přiřadit k vaší osobě. Tyto údaje neuchováváme spolu s jinými osobními údaji, které jste nám poskytli. Při návštěvě našich webových stránek vás prostřednictvím banneru se zprávou budeme informovat o použití cookies a odkážeme vás na tyto informace o ochraně osobních údajů. V této souvislosti také odkazujeme na postup pro nastavení vašeho internetového prohlížeče, který můžete použít, abyste cookies deaktivovali.

Při návštěvě našich webových stránek se zobrazí „banner o cookies“ s informacemi o využití analytických cookies, který od vás bude vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů shromážděných v této souvislosti, v souladu s článkem 6, odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. V této fázi vás rovněž odkážeme na tyto pravidla ochrany osobních údajů. Právní základ, který nám umožní zpracovávat osobní údaje k analytickým účelům pomocí cookies a miniaturních obrázků, je vámi udělený souhlas. 

Vyhrazujete si právo svůj souhlas k budoucímu ukládání, zpracování a využívání vašich osobních údajů kdykoliv zrušit, aniž by tím byla dotčena legálnost zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu až do doby jeho zrušení. Nejjednodušším způsobem, jak svůj souhlas zrušit, je deaktivace příslušných cookies / miniaturních obrázků v seznamu cookies a miniaturních obrázků zde.

Cookies a miniaturní obrázky zajišťující uživatelský komfort

Cookies pro marketing a sociální sítě používáme jako cookies a miniaturní obrázky k zajištění uživatelského komfortu.

Při návštěvě našich webových stránek se zobrazí „banner o cookies“ s informacemi o využití cookies k zajištění uživatelského komfortu, který od vás bude vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů shromážděných v této souvislosti, v souladu s článkem 6, odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

Marketingové cookies nám pomáhají personalizovat reklamu zobrazovanou ve vašem zařízení na stránkách i jinde. Seznam cookies a miniaturních obrázků, který si lze zobrazit zde, informuje o námi používaných marketingových cookies.

V této souvislosti také používáme cookies za účelem opakovaného marketingu a zobrazování stejné nebo podobné reklamy. Díky relevantním informacím ze souboru cookie zde bude prohlížeč uživatele při další návštěvě rozpoznán a uživatelům se poté zobrazí reklamy z dříve navštívených externích webových stránek. Dále platí, že budou rozpoznána „statistická dvojčata“ původních profilů cookie a na základě údajů shromážděných v těchto souborech se zobrazí relevantní obsah. Tento proces se nazývá zobrazování podobné reklamy (lookalike retargeting).

V tomto kontextu také používáme tzv. systém dynamického sledování. Systém dynamického sledování má za účel rozpoznat služby z různých reklamních kanálů společnosti Gas Storage CZ. Při návštěvě našeho e-shopu se shromažďují údaje z vašeho prohlížeče za účelem statistické analýzy. Tyto údaje se předávají poskytovatelům technických a statistických služeb, kteří je naším jménem zpracovávají. Údaje jsou shromažďovány prostřednictvím miniaturního obrázku vloženého do každé stránky e-shopu.

Dále platí, že v této souvislosti používáme cookies pro tzv. behaviorální reklamu. Údaje s informacemi o používání našich webových stránek (např. navštívené webové stránky, počet návštěv, čas návštěv a doba strávená na jednotlivých stránkách) jsou uloženy v cookies na pevném disku uživatele. Tyto profily uživatelů jsou anonymizovány a analyzovány pomocí technických (statistických) postupů tak, aby volba internetových reklam (např. bannerů) vycházela ze zájmů uživatelů, jakmile poté navštíví jiné webové stránky. Behaviorálně zacílenou reklamu zajišťují zde uvedení externí poskytovatelé, kteří rovněž poskytují reklamní služby pro webové stránky jiných dodavatelů. Tito externí poskytovatelé poté využívají cookies k vypracování výše uvedených profilů uživatelů a volbě relevantních informací pro uživatelsky zacílenou reklamu prostřednictvím svých příslušných nástrojů cílené reklamy.

Cookies pro sociální sítě vám umožňují přímé propojení s vašimi účty na sociálních sítích, kdykoliv to bude zapotřebí. Tímto způsobem můžete pohodlně sdílet webové stránky a vkládat komentáře na sociálních sítích. Seznam cookies a miniaturních obrázků, který si lze zobrazit zde, informuje o námi používaných cookies; můžete si v něm rovněž deaktivovat všechny nebo jen některé cookies a miniaturní obrázky používané při návštěvě našich webových stránek.

Cookies také používáme za účelem tzv. zacílení na sociálních sítích. Díky těmto souborům si můžeme vyměňovat údaje s provozovateli sociálních sítí (např. společnostmi Google a Facebook) pomocí tzv. hodnoty hash sloužící k zobrazování personalizovaného obsahu ve vám určených bannerech a reklamách. Naše společnost ani naši poskytovatelé služeb nedokážou zpětně přiřadit tyto údaje k vaší osobě. Behaviorální zacílení probíhá ve třech krocích: sběr údajů pomocí miniaturních obrázků, ukládání a zpracování informací v log souborech a konečně jejich použití při opakované návštěvě uživatele k zobrazení stejné nebo podobné cílené reklamy.

Cookies / miniaturní obrázky zajišťující uživatelský komfort se aktivují a přenášejí údaje pouze na základě vámi uděleného souhlasu nastavením v banneru se zákonným upozorněním na použití cookies. Při návštěvě našich webových stránek se zobrazí náš „banner o cookies“ s informacemi o využití cookies k zajištění uživatelského komfortu, který od vás bude vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů shromážděných v této souvislosti. V této fázi vás rovněž odkážeme na tyto pravidla ochrany osobních údajů. Právní základ, který nám umožní zpracovávat osobní údaje pomocí cookies a miniaturních obrázků k zajištění uživatelského komfortu, je vámi udělený souhlas.

Vyhrazujete si právo svůj souhlas k budoucímu ukládání, zpracování a využívání vašich osobních údajů kdykoliv zrušit, aniž by tím byla dotčena legálnost zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu až do doby jeho zrušení. Nejjednodušším způsobem, jak svůj souhlas zrušit, je deaktivace příslušných cookies / miniaturních obrázků v našem seznamu cookies a miniaturních obrázků.

Doba uložení údajů

Analytické cookies 24 měsíců

Marketingové cookies 3 měsíce

Cookies pro sociální sítě 3 měsíce

Relační cookies 24 hodin

Relační cookies jsou malé informační soubory, které jsou uloženy v operační paměti vašeho počítače. Součástí těchto relačních cookies je náhodně generované jedinečné identifikační číslo, tzv. relační ID. Každý soubor cookie dále obsahuje informace o svém původu a době uložení.

Děti

Děti nesmí bez souhlasu rodiče nebo poručníka zadávat na webových stránkách společnosti osobní údaje. Společnost Gas Storage CZ vyzývá všechny rodiče a poručníky, aby svým dětem vysvětlili pravidla odpovědného používání osobních údajů na internetu. V každém případě platí, že společnost Gas Storage CZ nebude vědomě shromažďovat, používat ani jinak zveřejňovat osobně identifikovatelné údaje o dětech.

Bezpečnost osobních údajů

Společnost Gas Storage CZ přijala opatření k ochraně vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje jsou zodpovědně chráněny proti ztrátě, zničení, falšování, manipulaci a neoprávněnému přístupu k těmto datům a jejich zveřejnění.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky. Jako poskytovatel našich webových stránek neseme výhradní odpovědnost za obsah, který prezentujeme na internetu. Od tohoto námi vytvořeného obsahu je nutné odlišit obsah vytvořený jinými poskytovateli, za který neneseme žádnou odpovědnost a který nepodléhá našemu schválení. Nemáme žádnou kontrolu nad tím, zda provozovatelé webových stránek, na které odkazujeme, dodržují příslušné předpisy o ochraně osobních údajů. Tato pravidla ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky jiných poskytovatelů, ani v případě, pokud jsou přístupné prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách. Proto dodržujte příslušná pravidla těchto poskytovatelů týkající se ochrany osobních údajů. Z toho plyne, že nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah těchto externích webových stránek. Pokud zjistíte porušení předpisů, budeme rádi, pokud nás o něm budete informovat. Bude-li to nutné, po přezkoumání podnětu odkaz odstraníme.

Microsoft Application Insights

Application Insights je služba cloudové platformy Azure společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft“). Služba shromažďuje telemetrické údaje z používané aplikace. Tyto údaje představují anonymní statistické údaje. Na základě těchto údajů není možné stanovit osobní referenci. Uživatelem používaná IP adresa je zkrácena a tím anonymizována. Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Nezpracované telemetrické údaje se po 90 dnech vymažou.

Informace o Application Insights naleznete zde.  

Služby Google

Na náš web jsme integrovali Google Maps pomocí API. Službu poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Její mateřskou společností je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

1. Které z vašich osobních údajů používáme?

Aby mohl Google zobrazit obsah ve vašem prohlížeči, musí obdržet vaši IP adresu a údaje o poloze, jinak by vám Google nemohl poskytnout tento vložený obsah. Vygenerované informace jsou přeneseny na server Google v USA a tam zpracovány.

2. Jaké jsou zdroje údajů?

Data jsou shromažďována od vás.

3. K čemu vaše údaje zpracováváme a na jakém právním základě?

Data potřebujeme, abychom mohli nabízet služby Google. Když navštívíte naše webové stránky, náš banner cookie vás informuje o používání služeb Google odkazem na tyto informace o ochraně údajů. Pokud souhlasíte se zpracováním, kliknete na tuto kategorii souborů cookie a tím dáváte svůj souhlas, který slouží jako právní základ, v souladu s čl. 6 odst. 1 lit. a) GDPR.

4. Komu budou vaše údaje předány?

S vaším souhlasem budou údaje předány společnosti Google.

5. Jak dlouho budou vaše data uložena?

Google ukládá vaše data. Další informace naleznete zde.

6. Existuje povinnost poskytnout vaše údaje?

Neexistuje žádná povinnost poskytnout údaje.

Nesouhlas

Máte právo kdykoliv vyjádřit nesouhlas se zpracováním vašich údajů, ke kterému došlo v důsledku vyvážení zájmů nebo ve veřejném zájmu, pokud je váš nesouhlas vyplývající z konkrétní situace odůvodněný. Toto právo se rovněž vztahuje na vytváření profilů na základě tohoto ustanovení.

Pokud nám svůj nesouhlas sdělíte, nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje, s výjimkou případu, kdy budeme moci dokázat, že zpracování těchto údajů bude nezbytné a bude vhodné jej zachovat, a tato nutnost tak převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, popř. pokud zpracování vašich údajů poslouží k prosazování a výkonu právních nároků nebo obraně před nimi.

Nesouhlas se zpracováním osobních údajů nemusí mít formální podobu; bude-li to možné, sdělte jej zde: gs.gdpr@czgs.cz.

Cookies

Všechny cookies a pixely

Imprint

Upozornění

Disclaimer

Disclaimer - Obecné zásady a podmínky použití