Jsme největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v České republice

Provozujeme celkem 6 podzemních zásobníků plynu na principu virtuálního zásobníku plynu s celkovým provozním objemem přes 2,7 mld. m³, což představuje přibližně dvouměsíční spotřebu plynu České republiky v období zimních měsíců. Zlepšujeme kvalitativní a kvantitativní parametry našich zásobníků a snažíme se propojovat zájmy všech zainteresovaných subjektů.

Jsme členem následujících organizací a asociací: Český plynárenský svaz (ČPS) a Sdružení evropských provozovatelů podzemních zásobníků (GSE Gas Storage Europe), které je zastřešováno Sdružením zastupujícím evropské plynárenské odvětví v EU (GIE Gas Infrastructure Europe).

Představenstvo společnosti

Pavel Moučka
předseda představenstva, CEO

Lubor Veleba
místopředseda představenstva, CFO

Tomáš Diósi
člen představenstva, COO

Administrativní údaje

Fakturační údaje, výpis z OR, apod.

Zkušební laboratoř Testlab Geo-Services

V souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Naše zásobníky

Provozujeme 6 podzemních zásobníků integrovaných do jednoho virtuálního zásobníku plynu

Ochrana osobních dat

Ochrana osob z pohledu zpracováních jejich osobních údajů

Grantový program

Podporujeme rozvoj regionů a obcí v místech našeho působení

Oznamovací systém společnosti

Máte podezření na nekorektní jednání? Svěřte se nám bez obav z následků či uplatnění odvetných opatření! Každé oznámení bude pečlivě posouzeno.

Životní prostředí

Jsme ohleduplní vůči životnímu prostředí a klademe maximální důraz na jeho ochranu

Zadávání zakázek

Zadávání zakázek se řídí interními pravidly pro výběrová řízení

Prevence závažných havárií

Neustále zlepšujeme systém prevence závažných havárií

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnosti je jednou z našich nejvyšších priorit