Co nabízíme

Spolehlivé služby v oblasti skladování plynu. Skladovací kapacitu nabízíme v podobě tzv. "bundlů" (kombinace provozního objemu, vtláčecího a těžebního výkonu) nebo jednotlivé části samostatně.

Ke skladování plynu nabízíme řadu doplňkových služeb, například převod nebo přenos skladovací kapacity, převod plynu, slučování smluv apod. Jsme členem GSE (Gas Storage Europe) a naše služby splňují pravidla GGPSSO. Vždy se chovámě nediskriminačně a transparentně.

Produkty a služby

Popis nabízených produktů a služeb v oblasti skladování plynu

Zkušební laboratoř Testlab Geo-Services

V souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Kalkulačky

Např. přepočet mezi m3 a MWh