Nákup a zadávání zakázek

Centrální nákup společnosti Gas Storage CZ má hlavní sídlo v Praze a lokální pracoviště v Moravskoslezském kraji.

Mezi jeho nejdůležitější činnosti patří:

  • Poskytnutí informací o materiálech či službách nabízených na trhu a zajištění jejich dodávky

  • Průzkum trhu, nalezení vhodného obchodního partnera a uzavření smlouvy

  • Zhodnocení rizikovosti partnera

  • Nákup konkrétního materiálu či služeb

  • Poskytnutí informací o objednávkách a jejich fakturaci

  • Řešení problémů či reklamací s dodavatelem

Jak Gas Storage CZ nakupuje

Naším cílem je transparentní nákupní proces. Dodavatelé jsou u nás vybíráni prostřednictvím výběrových řízení s předem danými pravidly. Výběrová řízení jsou realizována mimo režim zákona O veřejných zakázkách – elektronickou formou, a to jako elektronické výběrové řízení (eVŘ) nebo elektronická aukce (eAukce). Gas Storage CZ využívá pro realizaci eVŘ a eAukcí aplikaci PROEBIZ. Manuál pro účastníky výběrových řízení v PROEBIZ naleznete zde.

Přehled VŘ naleznete zde. V případě zájmu o VŘ kontaktujte příslušného nákupčího.

Naše společnost se řídí při zadávání zakázek interními pravidly pro výběrová řízení. V případě zakázek, které byly vyhlášeny dle zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb.), nebo jiných zakázek s povinností uveřejnění, naleznete profil zadavatele společnosti