Produkty a služby

Prostřednictvím virtuálního zásobníku plynu poskytujeme následující produkty a služby. Jejich přehled si můžete stáhnout zde.

 • Ceník našich produktů a služeb naleznete zde.

 • Úroková sazba pro složené finanční jistoty je v současnosti 0,10 % p.a

 • Náš přehled s kontaktními osobami ke stažení zde.

Standardní produkty

Pevná skladovací kapacita

Nabízíme pevnou skladovací kapacitu ve veřejných aukcích

FIST

Produkt FIST je založen na výpočtu finální ceny za skladovací kapacitu na základě SW spreadů

WBS

WBS je založen na pružném oceňování skladovací kapacity na základě rozdílu cen různých období

Opce

Opce umožňuje zákazníkovi rozhodnout se o koupi skladovací kapacity v delším časovém horizontu

Dodatečné produkty

Denní pevné výkony

Denní pevné výkony je produkt určený pro stávající ukladatele

Přerušitelné výkony

Denní přerušitelné vtláčecí a těžební výkony je produkt určený pro stávající ukladatele

Dočasný provozní objem

Stávající i noví zákazníci naší společnosti si mohou dokoupit dočasný provozní objem

Garantované protisměrné výkony

Garantované protisměrné výkony zaručují maximální flexibilitu

Služby

Převod a přenos skladovací kapacity

Umožňujeme převod a přenos smluvně sjednané skladovací kapacity

Převod plynu

Umožňujeme převod plynu maximálně do objemu plynu vedeného na smlouvě současného zákazníka

REMIT

Zajišťujeme zasílání dat na ACER

Sekundární trh se skladovací kapacitou

Podpora sekundárního trhu se skladovací kapacitou

Dodržování předběžných nominací

Zákazníci mohou za dodržení svých předběžných nominací získat finanční nebo jinou hodnotu.

Slučování smluv

Zákazníci si mohou nechat sloučit skladovací kapacity a služby z více smluv na jeden účet

Připravované služby

Pravidelně přinášíme zákazníkům další služby spojené s uskladňováním plynu. V případě zájmu o podrobnější informaci nebo pokud s námi chcete diskutovat další nápady na nové služby, prosím kontaktujte nás.

Výhody a bezpečnost

 • Největší skladovací kapacita plynu v ČR (přes 2.7 mld. m3)

 • Dispečerské služby v ČJ, AJ i NJ dostupné 24/7

 • Ohleduplnost k životnímu prostředí

 • Režim OBA

 • Nejširší nabídka dodatečných služeb (převod, přenos, sekundární aukce atd.)

 • Plný soulad s GGPSSO

 • Maximální rozsah zveřejňovaných informcí

 • Anti-diskriminační pravidla

 • Připojení na přepravní systém NET4GAS – jedna z hlavních tras v Evropě

 • Neustálé zlepšování bezpečnosti zásobníků z pohledu ochrany prostředí i zákazníků