Produkty a služby

Standardní produkty

Pevná skladovací kapacita

Nabízíme pevnou skladovací kapacitu ve veřejných aukcích

FIST

Produkt FIST je založen na výpočtu finální ceny za skladovací kapacitu na základě SW spreadů

WBS

WBS je založen na pružném oceňování skladovací kapacity na základě rozdílu cen různých období

Opce

Opce umožňuje zákazníkovi rozhodnout se o koupi skladovací kapacity v delším časovém horizontu

Dodatečné produkty

Denní pevné výkony

Denní pevné výkony je produkt určený pro stávající ukladatele

Přerušitelné výkony

Denní přerušitelné vtláčecí a těžební výkony je produkt určený pro stávající ukladatele

Dočasný provozní objem

Stávající i noví zákazníci naší společnosti si mohou dokoupit dočasný provozní objem

Garantované protisměrné výkony

Garantované protisměrné výkony zaručují maximální flexibilitu

Služby

Převod a přenos skladovací kapacity

Umožňujeme převod a přenos smluvně sjednané skladovací kapacity

Převod plynu

Na základě žádosti umožňujeme převést uskladněný plyn mezi smlouvami nebo na jiného ukladatele

REMIT

Zajišťujeme zdarma denní zasílání dat o stavu zásob na ACER

Sekundární trh se skladovací kapacitou a plynem

Elektronická nástěnka a sekundární aukce

Dodržování předběžných nominací

Zákazníci mohou za dodržení svých předběžných nominací získat finanční nebo jinou hodnotu

Slučování smluv

Zákazníci si mohou nechat sloučit skladovací kapacitu na jednu nebo více účtů

Výhody

Největší skladovací kapacita v ČR
více než 2,7 mld. m3 (29 TWh)

Dispečink 24/7
v ČJ, AJ i NJ

Důraz na bezpečnost
zlepšování bezpečnosti zásobníků

Režim OBA
nominace = alokace

Široká nabídka dodatečných služeb
převody, dodatečné výkony

Ohleduplnost k životnímu prostředí
minimalizace dopadů skladování na ŽP

Připojení na přepravní systém Net4Gas
jedna z hlavních tras v Evropě

Transparentnost
velké množství zveřejňovaných informací

Soulad s pravidly GGPSSO
garance maximální transparentnosi a nediskriminačního chování