REMIT

Co je to REMIT?

Na základě nařízení EP a Rady č. 1227 o integritě a transparentnosti trhu s energií (REMIT) a prováděcího nařízení komise č. 1348/2014 o REMIT jsou provozovatelé podzemních zásobníků plynu a subjekty zúčtování využívající služeb skladování plynu od 7. dubna 2016 povinni reportovat data týkající se množství plynu v zásobníku.

Jaká data a jakým způsobem se reportují?

Od 7. dubna 2016 nabízíme odesílání dat za virtuální zásobník plynu (množství plynu v zásobníku, dostupná skladovací kapacita, apod.) do ACERu (Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů) a zároveň jsme připraveni reportovat i data za jednotlivé zákazníky. Veškerá data se posílají prostřednictvím organizace GIE, sdružující provozovatele podzemních zásobníků, přepravních soustav a LNG terminálů.

Data, poskytnutá GIE budou použita výhradně pro účely, pro které jsou určena a nebudou použita k jiným účelům. Kromě toho jsou informace předávány pomocí metody, která zajistí ochranu proti přístupu třetích stran. Více informací najdete zde.

Pro koho je služba určena?

Tato služba je určena stávajícím zákazníkům, kteří  mají s naší společností uzavřenu smlouvu na pevnou skladovací kapacitu. Tuto službu nabízíme v rámci služeb o uskladňování plynu zcela zdarma a podmínkou je pouze podepsání Smlouvy o poskytnutí součinnosti při plnění informačních povinností - vzor této smlouvy najdete na webu zde.

V případě vašich dotazů a zájmu o tuto službu nás neváhejte prosím kontaktovat.

Výhody

  • Outsourcing povinného reportování o skladovací kapacitě

  • Bez poplatků

  • Potvrzení o zaslání reportu zasíláme zákazníkům denně