Převod a přenos skladovací kapacity

Platnost od

Cena za převod / přenos

1.5.2015

0,- CZK

Umožňujeme převod a přenos smluvně sjednané skladovací kapacity zásobníku plynu maximálně do výše kapacity a maximálně na období, které má současný zákazník sjednán ve smlouvě o uskladňování. Převod i přenos skladovací kapacity lze uskutečnit pouze na základě společné žádosti podané oběma zúčastněnými stranami a s naším souhlasem.

Vzory smluv naleznete zde.

V případě převodu je podmínkou účinnosti převodu uzavření nové smlouvy o uskladňování mezi naší společností a novým uživatelem skladovací kapacity. Převod lze uskutečnit pouze s účinností od prvního plynárenského dne plynárenského měsíce. Žádost o převedení skladovací kapacity je možné podat nejpozději 15 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, od kterého by měl být převod účinný.

V případě přenosu platí, že smluvní stranou vůči naší společnosti zůstává původní subjekt, nabyvatel přenesené kapacity má však možnost nominovat. Žádost o přenesení skladovací kapacity je možné podat nejpozději 3 pracovní dny před datem, od kterého má být přenos účinný.

Žádost o tyto služby se podává prostřednictvím našeho GSN Nominačního portálu, do kterého mají přístup všichni naši zákazníci.

Další podmínky převodu a přenosu kapacity jsou uvedeny v Řádu provozovatele zásobníku plynu

Výhody

  • Bez poplatků

  • Optimalizace skladovacího kontraktu