Garantované protisměrné výkony

Dostupný od

Dostupný do

Celková nabízená výše protisměrných výkonů

Cena

*

*

*

*

* V případě zájmu o tuto službu nás prosím kontaktujte.

Cena za službu garantovaných protisměrných výkonů je složena z pevné měsíční ceny za rezervaci 1 MWh denního garantovaného protisměrného výkonu a z výkonové složky za každou 1 MWh skutečně využitého vtláčecího nebo těžebního výkonu.

Služba garantované protisměrné výkony smluvně zaručuje stávajícím ukladatelům možnost využít vtláčecí a těžební výkon v opačném směru, než odpovídá základnímu vtláčecímu období (duben – září) a základnímu těžebnímu období (říjen – březen). Tato garance se vztahuje na nominace i renominace. U renominací je dále zaručena realizace změny směru ve stejných termínech jako bez jeho změny (tj. do 2 hodin od platnosti renominace).

Jaké jsou výhody garantovaných protisměrných výkonů?

Garantované protisměrné výkony zaručují maximální flexibilitu při využívání výkonů, které má ukladatel k dispozici v rámci smlouvy o uskladňování plynu na pevnou skladovací kapacitu. Nejedná se však o dodatečné výkony.

Garantované protisměrné výkony jsou navíc konstantní po celou dobu trvání smlouvy a jejich výše není závislá na vtláčecí či těžební křivce sjednané ve smlouvě na pevnou skladovací kapacitu. V případě více smluv na pevnou skladovací kapacitu jednoho ukladatele však nelze tyto výkony slučovat do jedné smlouvy.

Pro koho je tato služba vhodná?

Garantované protisměrné výkony jsou vhodné pro ukladatele, kteří chtějí mít zajištěnu maximální flexibilitu ve změnách vtláčení a těžby s okamžitou reakcí. Mohou tak velmi rychle reagovat na měnící se potřeby svých zákazníků a snížit případné poplatky za odchylky dodávek a odběrů a mohou plně využívat cenových tržních příležitostí při nákupu a prodeji plynu.

Jak se služba objednává a na jakou výši garantovaných protisměrných výkonů mám nárok?

Garantované protisměrné výkony jsou vhodné pro ukladatele, kteří chtějí mít zajištěnu maximální flexibilitu ve změnách vtláčení a těžby s okamžitou reakcí. Mohou tak velmi rychle reagovat na měnící se potřeby svých zákazníků a snížit případné poplatky za odchylky dodávek a odběrů a mohou plně využívat cenových tržních příležitostí při nákupu a prodeji plynu.

Jaká může být délka trvání smlouvy a kolik tato služba stojí?

Minimální období, pro které lze garantované protisměrné výkony objednat, je jeden měsíc. Maximální období, na které je možné tuto službu objednat je základní vtláčecí nebo těžební období, tj. 6 měsíců.

Aktuální ceny za tuto službu najdete zde. Poplatky jsou splatné měsíčně, pevná složka se účtuje dopředu, výkonová zpětně na základě skutečných údajů za předcházející měsíc.

Upozornění

V případě odstávky podzemního zásobníku plynu Háje může být služba garantovaných protisměrných výkonů nedostupná. Provozovatel se však zavazuje o této skutečnosti informovat příslušné ukladatele nejpozději 30 dnů před zahájením odstávky.

Výhody

  • Flexibilní využívání skladovací kapacity podle dění na trhu