Dočasný provozní objem

V současné době je nabízen dočasný provozní objem dle následující tabulky:

Dostupný od

Dostupný do

WGV

Cena

Další informace

1.5.2024

30.6.2024

100 GWh

0,35 Kč/MWh/den

 

Stávající i noví zákazníci naší společnosti si mohou dokoupit dočasný provozní objem na námi definovanou dobu. Tento provozní objem je obvykle nabízen bez vtláčecích a těžebních výkonů. Pro vtláčení a těžbu plynu mohou využívat trvale nabízené přerušitelné těžební a vtláčecí výkony a dále také pevné denní těžební a vtláčecí výkony.

Co znamená dočasný provozní objem?

Dočasný provozní objem slouží jako dodatečný provozní objem pro nové i stávající zákazníky. Je nabízen bez vtláčecích a těžebních výkonů v období námi definovaném. Cenu za poskytnutý dočasný provozní objem hradí Ukladatel bez ohledu na míru využití poskytnuté skladovací kapacity, ledaže se Skladovatel a Ukladatel dohodnou jinak.

Minimální množství, které je možné objednat, je 100 MWh.

Minimální počet po sobě jdoucích dní je 7.

Jaké jsou výhody a nevýhody?

Hlavními výhodami dočasného provozního objemu je nižší cena v porovnání s pevnou skladovací kapacitou, dále možnost tuto kapacitu objednat s velmi krátkým předstihem (pouze 3 pracovní dny) a v neposlední řadě i skutečnost, že zákazník si sám stanovuje délku skladovacího období. To může být i pouhý jeden týden.

Hlavní nevýhodou je omezené časové období, kdy je dočasný provozní objem k dispozici. Toto období je definováno naší společností a obvykle trvá od listopadu / prosince do července / srpna následujícího roku. Ve velmi specifických případech má také skladovatel možnost vypovědět již uzavřené smlouvy, avšak s minimálně jednoměsíční výpovědní lhůtou. Zavazujeme se vždy vyvinout maximální úsilí, abychom nemusel tuto možnost využít.

Pro koho je dočasný provozní objem výhodný?

Dočasný provozní objem je určen pro stávající i nové zákazníky.

Plyn mohou vtláčet a těžit pomocí přerušitelných vtláčecích a těžebních výkonů a také prostřednictvím nabízené pevné denní těžební a vtláčecí výkony. Výhodou přerušitelných výkonů je především jejich flexibilita - zákazník si sám určí termín, směr a výši výkonu, které potřebuje. Navíc se cena za přerušitelné výkony hradí pouze za skutečně využité množství

Jaká je délka smlouvy pro dočasný provozní objem?

Začátek a délku smlouvy pro dočasný provozní objem si definuje zákazník v závislosti na svých potřebách a dostupné kapacitě. Nejkratší období, na které je možné kapacitu objednat je jeden týden. Vzor rámcové smlouvy naleznete zde.

Jak si objednám dočasný provozní objem?

Službu dočasného provozního objemu si můžete objednat v našem GSN Nominačním portálu, nebo nás prosím kontaktujte.

Výhody

  • Možnost přidat dodatečné vtláčení/těžební výkony

  • Obvykle za nižší cenu než skladovací kapacita v SBU

  • Možnost stanovit délku kontraktu

  • Lze objednat libovolnou periodu (min. 7 dní)

  • Smlouvy bez výkonů do max. objemu 50GW za rok lze slučovat se smlouvami s těžebními a vtláčecími výkony