Denní pevné výkony

Nabízíme svým zákazníkům kromě dodatečných přerušitelných výkonů také dodatečný pevný těžební a vtláčecí výkon. Tyto výkony jsou nabízeny v kWh/den a o zakoupený výkon se zvyšuje maximální dostupný výkon zvolené smlouvy. Stanovujeme ceny, za které denní pevné výkony nabízíme. Ceny se liší podle času podání požadavku, viz tabulka níže (uvedené ceny jsou indikativní, aktuálně platné ceny jsou v našem Nominačním portálu). Denní pevné výkony musí být objednány do 18:00 PD-1, Intraday denní pevné výkony mohou být rezervovány i během plynárenského dne a to až do 23:59 PD. Tyto výkony je možné rezervovat až 90 dní dopředu prostřednictvím našeho Nominačního portálu.

Pevné denní výkony přidělujeme podle data a času přijetí žádosti. Požadavek, který přesahuje volnou skladovací kapacitu bude odmítnut.

Denní pevné výkony
(čas objednání do 18:00 PD-1)

Vtláčecí výkon
[CZK/kWh]

Těžební výkon
[CZK/kWh]

1. 5. – 31. 8.

0,017

0,008

1. 9. – 31. 10. a 1. 3. – 30. 4.

0,015

0,015

1. 11. – 28. 2.

0,008

0,017

Intraday denní pevné výkony
(čas objednání od 18:00 PD-1
do 23:59 PD)

Vtláčecí výkon
[CZK/kWh]

Těžební výkon
[CZK/kWh]

1. 5. – 31. 8.

0,021

0,010

1. 9. – 31. 10. a 1. 3. – 30. 4.

0,019

0,019

1. 11. – 28. 2.

0,010

0,021

Jaké jsou výhody využívání pevných denních výkonů?

Výhodou pevných denních výkonů je garantovaná dostupnost. Další výhodou je její flexibilita, kdy si ukladatel sám volí mezi vtláčením či těžbou a stanovuje si výši výkonu dle jeho aktuální potřeby.

Pro koho jsou denní pevné výkony vhodné?

Pevné denní výkony jsou určeny pro stávající ukladatele. Ukladatelé, kteří mají smlouvu na pevné denní výkony, mohou pomocí pevného denního výkonu krátkodobě zvýšit objem vtláčení nebo těžby plynu tehdy, pokud to je výhodné např. z finančních důvodů (cena plynu roste) nebo nezbytné např. z provozních důvodů (nárůst poptávky ze strany zákazníků).

Jak dlouho lze využívat pevné denní výkony?

Krátkodobé pevné denní výkony lze objednat na dobu jednoho plynárenského dne. Objednávku (požadavek) lze zadat 90 dní před termínem realizace, i na více dní najednou.

Jak pevné denní výkony objednat?

Pokud máte zájem o využití denní pevné výkony a zatím s námi nemáte podepsanou příslušnou rámcovou smlouvu, prosím kontaktujte nás.

Pokud rámcovou smlouvu již máte podepsanou, můžete zadávat žádosti o tuto kapacitu prostřednictvím našeho nominačního portálu GSN, do kterého mají přístup všichni naši zákazníci. Podání požadavku nenahrazuje nominaci. Ta musí být následně podána v souladu se standardními podmínkami pro nominace.

Výhody

  • Nemůže být přerušeno z naší strany

  • Okamžitá dostupnost

  • Flexibilní úprava SBU

  • Zákazník si definuje čas a objem

  • Ukladatel si vybírá mezi těžbou a vtláčením

  • Okamžité potvrzení transakce přes email