Slučování smluv

Zákazníci s více než jednou smlouvou na uskladňování plynu si mohou skladovací kapacity sloučit na jeden účet ukladatele. Výhodou je umožnění podání jedné nominace za více smluv. Jedinou podmínkou je, že tyto smlouvy mají shodné vtláčecí i těžební křivky, případně se zákazník s ukladatelem mohou na vtláčecí a těžební křivce dohodnout. Pro tyto účely je smlouva bez těžebních a vtláčecích výkonů považována za samostatný typ křivky a může být sloučena se smlouvou s těžebními a vtáčecími křivkami pouze v případě, pokud je její provozní objem nepřekročí 50 GWh.

Tato služba je zdarma a požadavek může být podán přes GSN Nominační portál.

Výhody

  • Optimalizace skladovacího kontraktu