Převod plynu

Převody plynu jsou zpoplatněny částkou 0,5 Kč/MWh. Minimální cena za převod je 5 tisíc Kč, maximální cena je 500 tisíc Kč. Cena se nevztahuje na převody plynu z končících smluv, kdy jsou převody prováděny bez poplatků při převádění mezi smlouvami jednoho zákazníka.

Umožňujeme převod plynu maximálně do objemu plynu vedeného na smlouvě současného zákazníka.

Převod může být uskutečněn mezi jednotlivými smlouvami jednoho zákazníka nebo mezi zákazníky navzájem. Převod plynu mezi zákazníky lze uskutečnit pouze na základě společného prohlášení obou zákazníků a se souhlasem provozovatele zásobníku. Cena je v tomto případě účtována původnímu subjektu.

Žádost o převod plynu se podává prostřednictvím našeho Nominačního portálu

Výhody

  • Možnost rychle dokoupit plyn v zásobníku

  • Odprodej přebytečného plynu

  • Optimalizace smluvního portfolia

  • Převod plynu u jednoho zákazníka na končící smlouvě bez poplatků