Delší čas na rozhodování, využití nejlepších příležitostí na trhu

Opce

Produkt Opce umožňuje v daném časovém období Ukladateli fixovat skladovací kapacitu(Fixovaná skladovací kapacita), která byla rezervována v aukci.

Ukladatel může požádat o převod rezervované skladovací kapacity na Fixovanou skladovací kapacitu v celém rozsahu nebo po částech, a to i opakovaně, nejpozději však do data stanoveného v podmínkách aukce a maximálně do výše rezervované skladovací kapacity.

Opce dává Ukladateli právo koupit skladovací kapacitu za nejpříznivějších podmínek na trhu a činit obchodní rozhodnutí flexibilně.

Výhody

  • Nízké náklady v případě nevyužití opce

  • Využití výhodných tržních podmínek

  • Výhody klasické opce

  • Vhodné pro obchodníky a také dodavatele

FIST

Produkt FIST je založen na výpočtu finální ceny za skladovací kapacitu na základě SW spreadů

WBS

WBS je založen na pružném oceňování skladovací kapacity na základě rozdílu cen různých období

GES / Green energy storage

Méně vyprodukovaných emisí při skladování plynu