FIST

Produkt FIST je založen na výpočtu finální ceny za skladovací kapacitu na základě SW spreadů, které budou počítány pro vybrané dny během dvou období P1 a P2. V prvním období P1 jsou tyto dny voleny dle rozhodnutí zákazníka (Ukladatele) za pevně stanovený SW spread, ve druhém období P2 jsou tyto dny voleny dle rozhodnutí Skladovatele dle aktuálního tržního SW spreadu. Ke každému SW spreadu je následně připočtena prémie ve formě doplňku (D), který je jako jediný předmětem aukce. Pro všechna období P1 a P2 je definována Minimální a Maximální cena. 

Pro každé období P1 každého skladovacího roku je Skladovatelem určen statický SW spreaddle podmínek aukce těchto podmínek platný po celou dobu trvání každého období P1 (základní statický SW spread), na jehož základě Ukladatel může provádět Dílčí fixace ve dnech dle svého uvážení. Během období P2 probíhají Dílčí fixace z rozhodnutí Skladovatele, a to v jím určených dnech.

Pokud byste měli dotazy k tomuto produktu či zájem o jakoukoli jinou službu či produkt, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Výhody

  • Fixace kapacity (nebo její části), když jsou tržní podmínky výhodné pro zákazníka

  • Dostatečně dlouhé období pro nejlepší podmínky na trhu

  • Každý skladovací rok může mít jiné ocenění

  • Vhodné především pro obchodníky

  • Výhodné pro dlouhodobé smlouvy

Opce

Opce umožňuje zákazníkovi rozhodnout se o koupi skladovací kapacity v delším časovém horizontu

FIST

Produkt FIST je založen na výpočtu finální ceny za skladovací kapacitu na základě SW spreadů

GES / Green energy storage

Méně vyprodukovaných emisí při skladování plynu