Alokace skladovací kapacity jednou týdně ve výši dle zákazníka

WBS

Produkt WBS je založen na flexibilním výpočtu ceny za skladovací kapacitu, kde cena za skladovací kapacitu bude určena na základě SW spreadů, které jsou počítány jen v Ukladateli zvolených dnech. Výhodou tohoto produktu je, že k zafixování objemu dochází pouze v případech, kdy podmínky na trhu jsou pro Ukladatele příznivé. Ukladatelé v aukci podávají nabídky pouze na tzv. „doplněk“ (D), tedy cenu, která je připočtena (příp. odečtena) k vybraným SW spreadům.

- Ukladatel si zvolí libovolný den v týdnu, pro který bude následně periodicky probíhat dílčí fixace až do ukončení fixační periody, nebo do zafixování celého rezervovaného množství.

- Pokud se cena SW spreadu po přičtení „doplňku“ (D) nachází v určený den fixace nad Minimální cenou, pak Ukladatel informuje Skladovatele, jaké množství bude za danou cenu fixovat.

- Pokud se cena bude pohybovat pod minimální cenou, ukladatel má právo se rozhodnout, zdali chce provést fixaci či nikoliv.

Výhody

  • Zákazník si může zvolit, zda fixovat kapacitu, pokud je cena nižší než Min. cena

  • Vhodné především pro obchodníky

  • V případě WBS+ je možnost nefixovat celou přidělenou kapacitu

Opce

Opce umožňuje zákazníkovi rozhodnout se o koupi skladovací kapacity v delším časovém horizontu

FIST

Produkt FIST je založen na výpočtu finální ceny za skladovací kapacitu na základě SW spreadů

GES / Green energy storage

Méně vyprodukovaných emisí při skladování plynu