Dodržování předběžných nominací

Služba umožní zákazníkům, kteří s touto službou vyjádří souhlas, získat za dodržení svých předběžných nominací finanční nebo jinou hodnotu. Detailní podmínky budou zveřejněny na webových stránkách a zaslány zákazníkům informačním mailem a tyto podmínky platí jen určitou předem definovanou dobu.

Pro využívání této služby musí být uzavřena rámcová smlouva o dodržování předběžných nominací.

Výhody

  • Finanční odměna

  • Optimalizace skladovacího kontraktu