Přerušená pevná skladovací kapacita

Velikost přerušené pevné skladovací kapacity v rozdělení na vtláčení a těžební výkon.

Zobrazit časové rozmezí

Přerušený přerušitelný výkon od 21.05.2024 do 30.05.2024

Datum Vtláčecí výkon [GWh/den] Těžební výkon [GWh/den] Cena [Kč/MWh]
21.05.2024 0,0 0,0 0,0
22.05.2024 0,0 0,0 0,0
23.05.2024 0,0 0,0 0,0
24.05.2024 0,0 0,0 0,0
25.05.2024 0,0 0,0 0,0
26.05.2024 0,0 0,0 0,0
27.05.2024 0,0 0,0 0,0
28.05.2024 0,0 0,0 0,0
29.05.2024 0,0 0,0 0,0
30.05.2024 0,0 0,0 0,0