Pevná skladovací kapacita virtuálního zásobníku

Nabízíme uživatelům svých skladovacích kapacit takový technický těžební výkon, který se rovná maximálnímu ověřenému technickému těžebnímu výkonu našich podzemních zásobníků.

Naše skladovací kapacita virtuálního zásobníku plynu v energetických jednotkách (může se měnit, i když skladovací kapacita v objemových jednotkách zůstává stejná) od:

1. červen 2024 (zaokrouhleno)

Technická kapacita

Celková sjednaná kapacita

Dostupná kapacita

provozní objem (TWh)

29,2

29

0,2

max. vtláčecí kapacita (GWh/den)

324

319

5

max. těžební kapacita (GWh/den)

424

422

2

Technická kapacita je maximální skladovací kapacita, kterou můžeme nabídnout.