1. července 2020

Zásobníky zemního plynu v ČR se znovu stávají součástí RWE

Společnost innogy Gas Storage, největší provozovatel podzemích zásobníků plynu v České republice, patří od 1. července  německému koncernu RWE. Souvisí to s dohodou o výměně aktivit obnovitelných zdrojů mezi dvěma koncerny RWE a E.ON z roku 2018. Společnost v průběhu července změní název na RWE Gas Storage CZ a nadále se soustředí na zajišťování bezpečnosti dodávek zemního plynu v České republice. Ve vedení firmy zůstávají oba stávající jednatelé, Andreas Frohwein (CEO) a Lubor Veleba (CCO).

Pro RWE je to velmi pozitivní krok, protože opět získává silnou pozici v oblasti skladování zemního plynu.  Zemní plyn je základní součástí moderního, bezpečného systému dodávek energií orientovaného na budoucnost a podporuje další využití obnovitelných zdrojů energie. Podzemní zásobníky zemního plynu jsou nepostradatelné. Tvoří bezpečnostní pojistku v dodávkách energie, jsou flexibilní a nepřetržitě k dispozici.

RWE Gas Storage CZ bude nadále největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu na území České republiky. Společnost provozuje celkem šest zásobníků s celkovou skladovací kapacitou 28,7 TWh. V Čechách je to unikátní kavernový zásobník v Hájích na Příbramsku, dále jsou to zásobníky Dolní Dunajovice a Tvrdonice na jižní Moravě a Štramberk, Lobodice a Třanovice na severu Moravy.

Z podzemních zásobníků dokáže společnost v zimním období vytěžit až 422 GWh zemního plynu za den, což jsou téměř dvě třetiny špičkové spotřeby celé země. Význam zásobníků plynu pro zajištění spolehlivých dodávek českým domácnostem a firmám je zejména v zimě naprosto klíčový. „V mrazivých dnech zásobníky pokrývají více než polovinu dodávek plynu pro celou Českou republiku,“ doplňuje Lubor Veleba.

Rozhodujícím prvkem pro skladování plynu je zajištění spolehlivého a bezpečného provozu podzemních zásobníků. „Jedná se o unikátní technologii, která vyžaduje maximální a velmi odbornou péči. Každoročně proto investujeme do spolehlivosti a bezpečnosti zásobníků desítky milionů korun,“ vysvětluje Andreas Frohwein.