29. září 2020

Zima může začít: Zásobníky RWE v ČR jsou dobře připraveny

Na zimu je připraveno všech šest podzemních zásobníků zemního plynu společnosti RWE Gas Storage CZ. Od dnešního dne jsou naplněny na 100 procent. Celková kapacita zásobníků činí 28,7 TWh, což představuje zhruba třetinu celkové roční spotřeby zemního plynu v České republice.

„Během zimních měsíců  zásobníky běžně pokrývají více než polovinu dodávek zemního plynu pro celou Českou republiku. V mimořádně mrazivých dnech však dokážeme vytěžit až 422 GWh zemního plynu za den, což jsou téměř dvě třetiny špičkové spotřeby celé země. Jsme tak plně připraveni na začátek topné sezony 2020/2021,“ říká jednatel RWE Gas Storage CZ Lubor Veleba.

Význam zásobníků plynu pro zajištění spolehlivých dodávek českým domácnostem a firmám je zejména v zimě naprosto klíčový. Plní nejen roli významné bezpečnostní pojistky, ale vykrývají také sezónní rozdíly ve spotřebě zemního plynu. „Jedná se o unikátní technologii, která vyžaduje maximální a velmi odbornou péči. Každoročně proto investujeme do spolehlivosti a bezpečnosti zásobníků stovky milionů korun,“ vysvětluje Veleba. Dostatečná kapacita v zásobnících zemního plynu je důležitá i s ohledem na očekávaný růst využití plynu v teplárenství a také s ohledem na celkový vývoj energetiky směrem k navýšení podílu výroby z obnovitelných zdrojů.

RWE Gas Storage CZ je největších provozovatelem podzemních zásobníků plynu na území České republiky. V Čechách je to unikátní kavernový zásobník v Hájích na Příbramsku, dále jsou to zásobníky Dolní Dunajovice a Tvrdonice na jižní Moravě a Štramberk, Lobodice a Třanovice na severu Moravy.