14. září 2021

Dočasné pozastavení uvolňování akreditovaných zkoušek

Od 1.9. 2021 bude pozastaveno uvolňování akreditovaných výsledků zkoušek z důvodu stěhování laboratoře do nových prostor v Areálu Slatina v Brně. Udělení nového osvědčení o akreditaci, dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, je předpokládáno na říjen-listopad 2021. Do tohoto předpokládaného termínu budou všechny dodané výsledky mimo rozsah akreditace.