6. října 2021

RWE Gas Storage uspořádá první klesající aukci

19. října 2021 proběhne aukce na skladovací kapacitu se začátkem skladování od 1. dubna 2022 a to poprvé na principu klesající aukce. Počáteční cena je stanovena na 49 Kč/MWh a postupně se bude tato částka snižovat až do doby, kdy bude veškerá nabízená kapacita rezervována, nebo bude dosažena minimální cena. Veškeré informace jsou podrobně popsány v podmínkách aukce a výsledek bude po skončení aukce zveřejněn na našem webu.