2. srpna 2022

Nová legislativa

V  posledních měsících vstoupily v účinnost hned tři novely zákonů a vyhlášek, které se bezprostředně týkají podzemního uskladňování plynu.

Dne 27.6.2022 vstoupila v účinnost novela Energetického zákona (č. 176/2022 Sb.), která zavádí povinnost využívat rezervovanou skladovací kapacitu s pevným výkonem a postup v případě nevyužití skladovací kapacity. Minimální požadovaná množství uskladněného plynu pro vybrané časové úseky v průběhu skladovacího roku pak určuje vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavech nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostním standardu dodávky plynu, která byla rovněž novelizovaná s účinností od 1.8.2022.

Dalšími body novely Energetického zákona, týkajícími se uskladňování plynu jsou např.:
• zmocnění Energetického regulačního úřadu rozhodnout pro skladovací rok, který začne 1.4.2023 o regulaci ceny služby za uskladňování plynu 
• povinný reporting, kdy provozovatel PZP bude mít povinnost informovat ministerstvo a ERÚ o množství uskladněného plynu za každého ukladatele.

Zároveň dne 1.8.2022 vstoupila v účinnost také novela vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, která mimo jiné upravuje postup při rezervaci nevyužité skladovací kapacity nebo zavádí možnost převodu plynu v zásobníku mezi účastníky trhu a bankou nebo Správou státních hmotných rezerv. 

Plné znění nové legislativy je ke stažení na našich webových stránkách.