24. srpna 2023

ČEPS od RWE kupuje provozovatele podzemních zásobníků plynu v ČR

Státní provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy ČEPS, a.s., se dohodl s německou energetickou společností RWE na prodeji její dceřiné firmy RWE Gas Storage CZ, s.r.o. Nákup ve středu schválila vláda České republiky, podpis kupní smlouvy se uskutečnil dnes. Transakce podléhá schválení regulačními orgány.

RWE Gas Storage CZ, s.r.o., je se šesti podzemními zásobníky plynu s celkovým provozním objemem přes 2,7 mld. m³ největším provozovatelem podzemních  zásobníků plynu v České republice. Předmětem prodeje je celá společnost včetně zaměstnanců.  Činnosti v oblasti skladování plynu nejsou součástí hlavní činnosti koncernu RWE, který se již dříve rozhodl prodat českou společnost  a ponechat si aktivity  se skladováním plynu v Německu. Skladovací prostory RWE v Německu jsou solné kaverny, které jsou díky svým geologickým vlastnostem připraveny k použití pro skladování vodíku.

„Jsme rádi, že jsme v ČEPS našli kompetentního a zkušeného kupce, pro kterého má naše podnikání v oblasti skladování plynu v České republice klíčový strategický význam. To poskytuje zaměstnancům jistotu a také příležitost pokračovat v rozvoji společnosti i jejího podnikání. RWE Gas Storage CZ je ziskovou a zavedenou společností, která hraje důležitou roli v zajištění bezpečnosti dodávek v České republice,“ uvádí Markus Krebber, CEO společnosti RWE AG.

„ČEPS je výhradním národním provozovatelem přenosové soustavy, který zodpovídá za přenos elektřiny a správný chod elektrizační soustavy, a tedy i za bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny v ČR. Jedná se o společnost, kde 100 % majetkových práv vykonává prostřednictvím MPO stát. Nákup zásobníků plynu prostřednictvím ČEPS je tedy logickým krokem v rámci aktivit, které vláda realizuje s cílem dále posilovat energetickou bezpečnost ČR,“ dodává Josef Síkela, ministr průmyslu a obchodu.

Více na stránkách RWE zde.