1. července 2024

Gas Storage CZ se 1. července stává akciovou společností

V pondělí 1. července byl dokončen proces transformace právní formy společnosti. Z Gas Storage CZ, s.r.o. došlo k přeměně na akciovou společnost. Do obchodního rejstříku je společnost zapsaná jako Gas Storage CZ, a.s.

V návaznosti na dokončenou přeměnu právní formy změnila společnost od 1. července systém řízení. Místo dvou jednatelů ji nově řídí tříčlenné představenstvo, které bude pracovat ve složení předseda představenstva, CEO Pavel Moučka, místopředseda představenstva, CFO Lubor Veleba a člen představenstva, COO Tomáš Diósi.

Změna právní formy společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na práva a závazky obchodních partnerů vůči společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění. V důsledku změny právní formy nedochází ke změně identifikačního čísla společnosti.

Od 1. července 2024 jsou identifikační údaje společnosti v souladu se zápisem do obchodního rejstříku následující:

Gas Storage CZ, a.s.
IČ: 27892077
Sídlo: Limuzská 3135/12, 100 00 Praha 10 – Strašnice