3. dubna 2024

Začíná skladovací rok 2024/2025

  • Vysoký stav zásob na konci zimy usnadní plnění cílů při naplňování zásobníků pro bezpečnost dodávek

  • Roste zájem zákazníků o víceleté smlouvy a o dodatečné služby

  • Zákazníkům umožňujeme flexibilní změny režimů vtláčení/těžba, jejich využití stoupá

V pondělí 1. dubna v 6 hodin ráno oficiálně skončila těžební sezona 2023/2024 a začal další skladovací rok 2024/2025.  Podobně jako většina provozovatelů podzemních zásobníků plynu i Gas Storage CZ končí těžební sezonu s vysokými zásobami plynu na úrovni 59 procent celkové kapacity virtuálního zásobníku. Jedná se o rekordní stav zásob na konci těžební sezóny, který odráží mírnou zimu a stav na mezinárodních trzích s komoditami.  Konečné číslo stavu zásob se ale ještě sníží, od zákazníků stále přicházejí požadavky na těžbu plynu.

Od dubna loňského roku se uskutečnily více než tři desítky aukcí, ve kterých jsme nabízeli domácím i zahraničním zájemcům různé kombinace provozního objemu a těžebního a vtláčecího výkonu, zejména na bázi fixních cen. Ve většině aukcí využili zákazníci možnost rezervovat skladovací kapacity i na období delší, než jeden skladovací rok. Zájem ze strany zákazníků byl i o další služby, především o přerušitelnou a denní pevnou kapacitu a převod plynu. Podobně jako v minulých letech jsme také zaznamenali nominace v opačném směru k probíhajícímu období. Služby společnosti využívá 37 zákazníků ze šesti evropských států.

A jaký bude skladovací rok, který právě začíná? Celá skladovací kapacita pro rok 2024/2025 je už několik měsíců plně rezervovaná. V současné chvíli jsme schopni flexibilně reagovat na požadavky vtláčení i těžby podle požadavků zákazníků. I vzhledem k vysokému počátečnímu stavu zásob lze předpokládat, že 1. listopadu 2024 budou zásobníky Gas Storage CZ naplněny na 90 procent celkové kapacity, což je číslo, které po členských státech požaduje EU.