Sekundární aukce

Rádi pro naše zákazníky zorganizujeme sekundární aukci skladovací kapacity přes náš Aukční systém.

Popis sekundární aukce

Aukce sekundární kapacity (dále „aukce“) je určena pro naše zákazníky, kteří mají zájem o sekundární prodej své rezervované skladovací kapacity pomocí elektronické aukce. Na základě výsledku aukce se provádí převod nebo přenos skladovací kapacity, kterou má vyhlašovatel aukce rezervovanou v zásobníku plynu pro úspěšné uchazeče v aukci.

Vyhlašovatel aukce může nabídnout celou nebo část jím rezervované skladovací kapacity, a to jako bundle nebo samostatně provozní objem, těžební nebo vtláčecí výkony. Vyhlašovatel aukce může nabídnout skladovací kapacitu pro kratší období a také s jiným poměrem provozního objemu, vtláčecího a těžebního výkonu, než jaký je uvedený v jeho smlouvě o uskladňování plynu. Pouze vtláčecí a těžební křivky je nutné ponechat v původní podobě.

Aukce probíhá online v našem aukčním systému obdobně jako v případě aukce volné skladovací kapacity, kterou přímo nabízíme. Podmínky každé jednotlivé aukce budou určeny dohodou mezi námi a vyhlašovatelem aukce.

Výhody

Různé typy aukcí
rostoucí, klesající, atd.

Prostředí Aukčního systému GS CZ
uživatelsky známé prostředí

Využití databáze zákazníků
desítky registrovaných společností

Volitelné podmínky aukce
startovací cena, délka období, atd.

Optimalizace portfolia
prodej části / celé rezervované kapacity