19. dubna 2024

Chladné počasí vrátilo zásobníky Gas Storage CZ do režimu těžby

  • Aktuálně těžíme ze zásobníků až 9 milionů m3 plynu denně

  • Stav zásob je i nadále na vysoké úrovni, více než 58 procent celkové kapacity

Po ochlazení v posledních dnech se zásobníky Gas Storage CZ opět vrátily do těžebního režimu, podle požadavků zákazníků se aktuálně těží okolo 9 mil. m3 zemního plynu denně. Zásobníky jsou tak připraveny pružně reagovat na požadavky zákazníků a vytěžit zemní plyn i ve chvíli, kdy v minulých týdnech už byly kompletně připraveny na skladovací sezónu. Tuto flexibilitu umožňuje společnosti právě portfolio šesti nezávislých provozů zásobníků s celkovou dodávkou plynu na virtuální bod. Změny režimů z vtláčení na těžbu a naopak tak lze snadněji realizovat bez omezení pro zákazníky.

  • Uplynulá těžební sezóna 2023/2024: Pozvolna a bez výkyvů

Uplynulá těžební sezóna začala pro Gas Storage CZ až v půlce listopadu, odtěžovalo se pozvolna bez velkých výkyvů, přičemž nejvyšší denní nominace na těžbu přesahovaly v nejmrazivějších dnech 25 milionů m3 zemního plynu. Již třetí rok po sobě jsme také  zaznamenali ke přelomu kalendářního roku díky teplému počasí a klesající ceně plynu fyzické vtláčení. Provozně jsme nezaznamenali žádný větší technický problém.

I přes aktuální výkyvy počasí je v zásobnících Gas Storage CZ uloženo vysoké množství zemního plynu a to na úrovni 58% celkové skladovací kapacity virtuálního zásobníku. Jedná se o rekordní stav zásob na konci těžební sezóny, který odráží mírnou zimu a stav na mezinárodních trzích s komoditami. Vysoký stav zásob na konci zimy usnadní plnění cílů zaplněnosti zásobníků pro bezpečnost dodávek.